Biuro usług marketingowych

Biuro Usług Marketingowych "BOOM" Jarosław Dereń

ul. Bazyliowa 4; 86-005 Zielonka; NIP 953-169-58-21
tel. +48 669 87 47 31;
e-mail: jarek@bum-boom.pl; www.bum-boom.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu
grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20

MASZ POMYSŁ i CHCESZ GO Zrealizować

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY